Sunday, 6 July 2014

Travelling through books
Ryszard Kapuściński- jeden z moich ulubionych pisarzy. Jak widać na poniższym zdjęciu mam prawie wszystkie jego książki :) Dlaczego tak bardzo go cenię? Ponieważ jak nikt inny potrafi przybliżyć czytelnikowi odległy świat. Dzięki wszystkim swoim, czasami bardzo niebezpiecznym, przygodom docenia życie i stara się je pokazać takim jakie jest, bez udawania i „ubarwiania” historii. Jego książki są odzwierciedleniem jego pasji do podróży i poznawania ludzi. Dzięki niemu poznałam czym jest  prawdziwe podróżowanie i dowiedziałam się wiele o świecie. Gdyby ktoś mnie zapytał które dzieło Kapuścińskiego jest moim ulubionym odpowiedziałabym, że nie wiem, ponieważ każde z nich jest wyjątkowe i kocham je wszystkie tak samo :) Jednakże jeżeli już muszę wybierać poleciłabym wszystkim „Cesarza” , „Wojnę futbolową”oraz „Autoportret reportera”. Tak na dobry początek :)

Ryszard Kapuściński – one of my favourite writers. As you can see in the picture, I have almost all of his books :) Why do I value him so much? Because like noone else, he can bring the distant world closer to the reader. Thanks to his, sometimes very dangerous, adventures he appreciates life and tries to show it as it is, without embellishing it. His books are reflections of his passion for travelling and meeting people. If it wasn’t for him, I wouldn’t know what true travelling is and I wouldn’t get to know so much about the world. If someone asked me which of his works I like the most I would reply that I don’t know, because each of them is unique and I love all of them equally :) However, if I really had to pick something, I’d recommend The Emperor: Downfall of an Autocrat, The Soccer War and A Reporter's Self Portrait. Just for the beginning :)
 
Cheers!
Dorota

No comments:

Post a Comment